Atölyede amaç katılımcılarla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri ve sanat ilişkisini sorgulamak, örnek portfolyolar üzer...

Edebiyatçılardan, kent gezginlerine, sürrealistlerden devrimci sanat hareketlerine bir yolculuk... Bir yürüyüş antolojis...

Sarı Denizaltı’da Yücel Tunca’nın danışmanlığıyla fotoğraf kitaplarınızı hazırlamak isterseniz, fotoğraf projenizin plan...

Belleğin dinamik ve değişken olmasından yola çıkılarak, katılımcılar kendi geçmişlerinde, bugün taşıdıkları kimliğin olu...

 Özcan Yurdalan ile Gezi Yazarlığı Semineri 

(8 Saat teorik 8 Saat uygulama.)

"Sadece görüp geçmek için değil, gittiğ...

Atölye fotoğrafçıların, güncel anlatım tekniğindenbiri olan "deadpan" kavramı ile tanışmalarına aracı olmayı h...

Please reload