ASLIHAN GÜÇLÜ

Ankara doğumlu Aslıhan Güçlü, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü ve Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun oldu. Halen aynı bölümde doktora çalışmalarına devam edip, görsel bellek araştırmaları üzerine yoğunlaşırken beden ve form soyutlamalarıyla da ilgileniyor.

ATEŞ ALPAR

1990 yılında Nusaybin’de doğdum.Uzun yıllardır müzik, sinema ve belgeselle ilgileniyorum, 2013 yılında bir görme ve ifade biçimi olarak fotoğrafı keşfettim. Toplumsal bilincin oluşması açısından önemli bir güce sahip olduğunu düşündüğü bu görsel sanat alanında üretime karar verir. 2014 yılından bu yana video ve belgesel fotoğraf dalında hikayeler görüntülüyorum.

CAN TANRISEVEN

2008 yılında, 35 mm ve 120 mm fotoğraf makineleriyle çekim ve kendi fotoğraf banyo proseslerini yapmaya başladı. Uslup olarak film ve analog fotoğraf tekniklerini kullanıyor.Pinhole fotoğrafçılık ile ilgili çalışmalar yapıyor.Çeşitli amatör karma sergilere katıldı. 2015 yılında fotoğrafları İngilteredeki analog fotoğraf dergisi Optiko Zine tarafından basıldı.2016 yılında polaroid fotoğraflara  yaptığı çizim ve boyalamalardan oluşan çalışma Fotoistanbul Fotoğraf Festivalinde sergilendi.Bu proje 2017 yılında Fail books tarafından fotozin kitap olarak basıldı ve Paris Fotoğraf Festivali gibi yurtdışı festivallerinde sergilendi. 2018 Ekim ayında Sin adlı proje Suimasen tarafından basıldı. Çalışmalarına İzmir’de devam ediyor.

EKİN İDİMAN

Ekibinizi tanıtın! Görüntüler, bağlantılar ve metin ekleyin veya koleksiyonunuzdan verilere bağlayın.

KIVILCIM GÜNGÖRÜN

(Manisa, 1992), lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü’nde tamamladı. Öz-belgeselci fotoğraf üslubunu benimseyen sanatçı, çalışmalarındaki sokak-portre-doğa üçlemesi, mizansen, melankoli ve müdahalesizlik kavramları çerçevesinde değişerek, eklemlenerek ve serilere ayrılarak devam ediyor. Analog fotoğrafı temel almasının yanında çeşitli dijital unsurları kullanarak yaptığı kolaj çalışmaları, sanatçının kendi hayatından kaydetmiş olduğu kişilerin, durumların, aksiyonların birleşimiyle gündemsel dışavurum olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan, sanatçının işleri yaşadığımız çağın seçilmiş çarpık yansımalarını gözlemlemeyi mümkün kılıyor. Sanatçı, fotoğrafa ek olarak, farklı disiplinlerin ve buluntu objelerin de kullanıldığı enstalasyon çalışmalarının yer aldığı kişisel sergiler düzenlemiş ve karma sergilerde yer aldı. Güncel olarak devam ettiği projeler arasında yazımsal desteklerle İzmir-Manisa-İstanbul’un fotoğraflanması ve taşın formu üzerine fotoğraf denemeleri yer alıyor.

SELİN YAĞMUR SÖNMEZ

1994 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim almaya başladı. H. Avni Öztopçu atölyesinde desen ve resim eğitimi aldı. 2014 - 2015 döneminde Erasmus+ programı kapsamında Jan Evangelista Purkyne Üniversitesi’nin Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2016 yılından itibaren kurucuları arasında yer aldığı, bağımsız sanat inisiyatifi “Sanat Enstitüsü”nde alternatif sanat eğitimi metotları üzerine çalışmalar yürüttü. 2017 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi bünyesinde eğitim süreçlerini belgeleme amacıyla H. Avni Öztopçu tarafından başlatılan ve öğrenciler tarafından sürdürülen “ders BELGELİĞİ” çalışmalarına aktif katılım sağladı. Yurt içinde ve yurt dışında bağımsız sergi projelerinin yürütücülüğünü üstlendi. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Temel Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. Gündelik hayatın sanatla ilişkisi ve sanatın hayatı dönüştürücü etkisi üzerine teorik ve pratik çalışmalar yürüten Sönmez, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

SEZGİ ABALI

Sanatçı, küratör, öğretim görevlisi ve meraklı araştırmacıdır. İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra, Sanat Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Bağımsız sanat inisiyatifi ve İstanbul'da uluslararası sanatçı rezidansı olan halka sanat projesinin ortak girişimcilerinden biridir. 2012 yılında, çağdaş bir form ve merak dolaplarının yorumlanması (Wunderkammern) olarak işlev gören Kabine Nadire adlı sanat ve tasarım üzerine bir proje odası başlattı. Sıradışı, ilgi çekici ve tuhaf sanat ve tasarım eserleri üretti ve sergiledi. Pratiğini çoğunlukla arşivleme, belgeleme ve hikaye anlatımı yoluyla sürdürüyor. Sanat yapımı, tanıdık ve uzak olanı daha çok hayal edebilmek için bir kazı, toplama ve birleştirme sürecine dayanıyor. Onun çalışma tarzı, insanların, yerlerin ve şeylerin anılarını merak ediyor. Eserlerinde görsel / metinsel / mekansal deneyimler yaratarak farklı ortamlardan yararlanır. Sezgi Abalı (d.1979) Mersin'de doğdu. İzmir ve İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

ŞULE YILMAZ

1992 İstanbul doğumlu olan Şule Yılmaz, 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde eğitim aldı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Lise, üniversite ve halk eğitim merkezinde fotoğraf ve grafik dersleri verdi. Genellikle interdisipliner yaklaşımı benimsemekte; fotoğraf, hareketli görüntü, deneysel baskı teknikleri, kağıt tasarımlar, kitap nesnesi ve fotokitap alanlarında üretimler yapmaktadır.

OKAN PULAT

1981 yılında Bandırma'da doğdu. 2010 yılında ciddi olarak fotoğraf ile ilgilenmeye başladı. Aynı sene içinde Bandırma Fotoğraf sanatı Derneği seminerine katıldı ve derneğin üyesi oldu. Banfad kapsamında bir çok karma sergide yer aldı. Fotoistanbul 2016'ya kişisel sergisi ile katıldı. 2017 yılında  Fail Books işbirliği ile gerçekleştirilen 16 fotoğrafçı 16 fotozin etkinliği kapsamında ''Existence'' adlı fotozini yayımlandı. 2018 yılında Suimasen Edtitions tarafından "Insight" adlı fotozini yayımlandı. Bandırma'da yaşamakta ve fotoğraf çalışmalarını sürdürmektedir.

ONUR KOCAER

Ekibinizi tanıtın! Görüntüler, bağlantılar ve metin ekleyin veya koleksiyonunuzdan verilere bağlayın.

ZEKİYE BUĞURCU

İzmir doğumlu Zekiye Buğurcu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünden mezun olmustur. D.E.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım yüksek lisans programına devam etmektedir. Aynı zamanda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji teknisyeni olarak çalışmaktadır. Video ve resim başta olmak üzere çok disiplinli bir üretim pratiğiyle ilerlettiği çalışmalarında genellikle beden, mekan, arkaik özne ve  antroposen gibi konulara yoğunlaşmaktadır

ZEYNEP MERVE ÇİÇEK

1987 yılında Ankara’da doğdu. Lise Eğitimini 2001–2005 yılları arasında Kırıkkale Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde, Lisans Eğitimini 2005–2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda, Yüksek Lisans Eğitimini 2009–2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. Resim alanına paralel olarak sanatın diğer alanlarından grafik, seramik ve fotoğrafla hem kişisel hem de mesleki anlamda ilgilendi. Sanatta Yeterlik eğitimi süresince mekâna özgü sanat konusu üzerine araştırma ve incelemeler yaptı. Yaşadığı şehirlerde mekâna özgü enstalasyonlar gerçekleştirdi. Bugüne kadar 5 kişisel sergi açtı ve birçok karma sergiye katıldı. Son dönem çalışmalarını; aidiyet, aidiyetsizlik, dışlanma, yabancılaşma, kamusal yaşamın gündelik yaşama etkisi gibi meseleler doğrultusunda biçimlendirmektedir. 2010 yılından beri Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapmakta olup çalışmalarına Ankara’daki kişisel atölyesinde devam etmektedir.