top of page

12 May Per

|

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Bir gösterge olarak “FABRİKA” ve yokluğu; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası örneği.

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri Bir gösterge olarak “FABRİKA” ve yokluğu; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası örneği. Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık

Bir gösterge olarak “FABRİKA” ve yokluğu; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası örneği.
Bir gösterge olarak “FABRİKA” ve yokluğu; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası örneği.

Saat & Yer

12 May 2022 18:30 – 20:00

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Bu Etkinlik Hakkında

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri

Bir gösterge olarak “FABRİKA” ve yokluğu; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası örneği.

Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık

Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bu seminerin niyeti, sosyo-ekonomik, kültürel ve mimari bir gösterge olarak "fabrika"yı mekânsal açıdan anlamaya çalışmak ve yokluğunu tartışmaya açmaktır. Bu anlamlandırma çerçevesinin ana güzergahını, 1953 yılında hayata geçirilerek bir kalkınma modelinin son örneklerinden birisi olan ve 2011 yılında yıkıma maruz bırakılan Sümerbank Denizli İplik Fabrikası’dır. Başlıca uğrak ise, bir yaşam biçimi ve deneyiminin toplumsal hafıza bağlamındaki düz ve yan anlamları ile bunların yitimidir.

(Ankara, 1980) Halen, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Doçent Dr.

"Osmanlı'da Zaman-Mekân Kavrayışının Değişimi ve Mimarlık" isimli doktora tezini hazırladı. Lisan eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'nde, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda, doktorasını ise İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı'nda tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli atölye çalışmalarına katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. İlgi alanlarını mimarlık tarih yazımı, tekno-kültürel ve sosyo-mekânsal değişimler ve mimarlık ilişkisi ile mimarlık eğitimi oluşturur.

FABRİKA : Hafızanın Mekanı, Mekanın hafızası hakkında

Fabrika, Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası’nın 1960’tan günümüze, kent sosyolojisi, ekonomisi, kültürü ekseninde, toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden incelenmesine dayanan multidisipliner bir kültür sanat projesidir. Gençlerin, akademinin ve sivil alan aktivistlerinin de katılımıyla; görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katar. Fabrikanın insan odaklı hafızasını işleyen sergisi; arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içerecek web sitesi, gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, proje kitabı, sunumlar, ve canlı performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izler. Büyük bir kısmı atıl durumda olan fabrikanın kent hayatına kazandırılması için fikirler geliştirilmesini merkezine alır.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page