Kendine Ait Bir Yol - bir kentin psikocoğrafyası, Atölye, Günseli Baki.

Edebiyatçılardan, flanör ve flanözlere, kent gezginlerine; sürrealistlerden, devrimci sanat hareketlerine bir yolculuk, bir yürüyüş antolojisi, kaybolma klavuzu, yaşadığımız kenti yeniden deneyimlemenin ilham veren hikayesi…”Kendine Ait Bir Yol – bir kentin psikocoğrafyası” atölyesi modernizmin tekrarlı yaşam tarzına karşı kolektif bir yaratıcılık denemesidir.

Atölye, yaşadığımız kenti bir yerden bir yere ulaşmak için yapılan gündelik yürüme eylemi dışında, psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak başka bir bakışla yeniden keşfetme amacını taşır ve kent ile insan arasındaki ilişkilerin farkına vararak bu deneyimlerin bireysel anlatılarla yeniden kurulduğu çalışmalar üretmeyi hedefler. Çağdaş psikocoğrafi yaklaşımın amacı bakışı sokaklardan, sokağın temsiline çevirmektir. Sokağın temsili, kent ile kurulan ilişkinin bir ifşasıdır. 

Atölye farklı disiplinlerden sanatçılara,temel fotoğrafçılık tekniklerini kullanabilen, sözel ve görsel anlatı becerilerini geliştirmek isteyenlere ya da merak eden herkesin  katılımına açıktır.

psikocoğrafya ve anlatı atölyesi
duyurugorseli.jpg

1. 0turum:

İlk oturumda yürüyüşe zemin oluşturacak psikocoğrafya kavramı ve yöntemleri incelenirken, katılımcıların yürüyüş sırasında biriktirdiklerini bir anlatıya dönüştürmeleri için onlara ilham verecek edebiyatçılardan örnekleri içerirken, kent gezginliği, psikocoğrafya kavramını ortaya atan sanat hareketinin oluşum süreci ve sanatsal üretim pratikleri incelenir. 

2. Oturum: 

Psikocoğrafya ve fotoğrafın kesiştiği üretimlerden örnekler incelenir. Sanatlarını yürüme eylemine ve onun temsiline dayandıran sanatçılardan örneklerle devam eder ve katılımcılara oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirecekleri yürüyüşün yöntemleri konusunda rehberlik eder.

SAHA ÇALIŞMASI:  30 Kasım – 11 Aralık  Atölye katılımcılarının tek başlarına gerçekleştirecekleri kent yürüyüşü ve üretilen çalışmaların atölye yürütücüsüne değerlendirilmesi için gönderilmesi. 

3. Oturum:
Çalışmaların değerlendirmesi ve elde edilen malzemenin bir anlatıya dönüştürülmesi konusunda rehberlik eder.