gorsel.jpg

Bir Mahallenin Hafızası: Kale - Haziran / Kasım 2020

Kentsel mekânlara ve yaşam kültürüne ilişkin yapılan görsel çalışmalar ve sözlü anlatılar, değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüzde, kentlerin geçmişteki ve/veya bugünkü durumlarına dair kayıtlı olmayan, sadece o kente özgü olan bilginin üretilmesini, belgelenmesini sağlaması açısından önem taşır.  Bu amaçla planlanan “Mahallenin Hafızası: Kale” sanat projesi, İzmir’in Bergama ilçesindeki Pergamon Akropolü’nün eteklerinde, yüzlerce yıllık bir süreçte Rumlar’ın, Ermeniler’in, muhacirlerin, mübadillerin ve günümüzde sayıları giderek artan metropol kökenli yeni nesil göçmenlerin yaşadığı dört mahalleyi kapsayan halk arasındaki ismi “Kale Mahallesi” olarak geçen bölgeye odaklanıyor. Proje, mahallenin kent belleğindeki yerini psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramları etrafında şekillenen atölyeler, seminerler ve uzman sunumlarını içeriyor. 7 ay sürecek olan proje sonunda ortaya çıkacak sanatsal üretimler Ekim 2020 tarihinde İzmir'de sergilenecek.  

Ekran Resmi 2020-05-26 02.11.46.png

Yeni Normal - Online Sergi / Mayıs 2020

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde mart ayından itibaren “Hayat ne zaman normale dönecek?” sorusuna cevap aranırken, bu defa “yeni normal”in nasıl olacağı tartışılıyor. Yeni Normal sergisinde, bu tartışmalardan yola çıkarak pandemi sürecinde kısıtlanmış, fiziksel bağlantıları kesilmiş, her türlü manipülasyona açık totaliter dünyadaki “yeni normal”in kendi  yaşamlarındaki yansımalarına bakmayı deneyen altı fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor. 

AFIS_01.jpg

Kendine Ait Bir Yol - Haziran 2019

Kendine Ait Bir Yol, İzmir’in UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ilçesinde, Pergamon Akropol’ünün eteklerindeki tarihi Kale Mahallesi’nde psikocoğrafya kavramı ekseninde yürüyen, bu yürüyüşlerini sanatsal bir üretime dönüştüren Burcu Işık, Fatih Kurunaz, Günseli Baki, Nesrin Ermiş, Mine Özkan, ve Yücel Tunca’nın deneyimlerini yansıtan kollektif bir çalışmadır. 1950’lerde avangard sanat hareketlerinden Situasyonist Enternasyonel’in ortaya attığı kentsel alanın davranışsal etkilerini keşfetmenin bir yolu olan “psikocoğrafya”nın yöntemlerini kullanarak oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirilen bu yürüyüşlerde amaç modern yaşamın rutininin bir süreliğine de olsa dışına çıkarak günlük hayatımızdaki yabancılaşmayı kırmaya çalışmak ve  yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmaktı. Bu yüzden katılımcılar, her zaman yürüdükleri yolların aksine, zihnin bedenle dansında çevresel uyarıcılara açık bir biçimde mekanda kaybolarak, kentin kendileri üzerindeki etkisini farkına varmaya çalıştılar. Fotoğraf, metin ve buluntu materyalleri kullanarak deneyimlerini yansıtan fotoğraf fanzinleri ve duygu haritaları ürettiler.  

Sinema Bergama (devam eden proje - Eylül 2020)

Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Bergama sinemalarını araştıran çalışma, tanıklıklara, gözlemlere ve kayıtlara dayanarak kasabanın değişimler yaşayan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapısını sinema salonlarının perspektifinden ele alıyor. İki ana bölümden oluşan Sinema Bergama’nın bu ilk bölümünde merkezde faaliyette bulunmuş sinemaların çevresinde süren hayatın özgün karakterlerine ve hikâyelerine odaklanırken, araştırmaları devam etmekte olan ikinci bölüm, Bergama köylerinde 1950-1980 aralığında işletilen sinema salonlarını, emektarlarını ve o sinemaların bıraktığı izlerle yetişmiş kuşakların anılarını kayıt altına almayı hedefliyor. 

Fabrika (devam eden proje - Ekim 2021)

1954 yılında Cumhuriyetin ikinci dalga sanayi işletmelerinden biri olarak kurulan Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası ile ilgili Günseli Baki ve Yücel Tunca'nın devam eden çalışması.