SOSYAL-MEDYA-YATAY.jpg

Pasaj - Aralık 2020

Merkezkaç Sanat Kolektifi, Kültür İçin Alan ile birlikte yürüttüğü "Karşılaşmalar" sergisinin ardından, bir kolektifler buluşması gerçekleştiriyor. "Birlikten güç doğar" İlkesiyle yurt içi ve yurt dışından çeşitli kentlerde faaliyet gösteren sanat kolektifleri ve inisiyatiflerini bir araya getiriyor. Projede bir araya gelen kolektifler, kimlik, iktidar, ekoloji, yabancılaşma, göç gibi toplumsal meseleleri, çağdaş sanatın güncel sorunlarıyla birlikte düşünmeye çalışarak, olası çözümlere yönelik önermelerde bulunmaya çalışıyor. 

Kolektifler Buluşmasına İzmir'den Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, Günseli Baki'nin “Ziyaret” ve Yücel Tunca'nın “Kaygan Zemin” çalışmalarıyla katılıyor. Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, kendine yabancılaşan insanın sıkışmışlığına günümüz koşulları üzerinden bakıyor ve “Pasaj” projesinin kollektifleri bir araya getirme çabasına rağmen bir araya gelemeyişleri çalışmasının odağına alıyor. Birbirini yüzlerinden tanıyamaz ve birbirini anlayamaz hale gelen insanların iletişim çabasını sembolik bir anlatımla işliyor. Sergi alanını imgeler ve seslerle doldurarak, kaçınılmaz olan temassız ve mekansız çevrimiçi ortamı Vural Pasajı’nda bir illüzyonla ziyaret ediyor. 

Detaylar  için tıklayınız...

Ekran Resmi 2020-12-03 00.32.02.png

Bir Mahallenin Hafızası:Kale, Kasım 2020 - Marangozhane, Bergama

 

1 Haziran 2020’de başlayan Kültür için Alan tarafından desteklenen projede mahallenin kent belleğindeki yerini psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramlarıyla birlikte ele alan atölyeler, seminerler, uzman sunumları yer aldı. Günseli Baki’nin “Bir Mahallenin Keşfi: Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi" ve Yücel Tunca’nın “Bir Mahallenin Kayıtları: Belgesel Fotoğraf Atölyesi" ile bu atölyeleri destekleyen sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit’in “Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri” ve Prof. Dr. Melek Göregenli’nin “Kent, Zaman, Kimlik, Mekan” seminerlerine açık çağrıya başvuran 10 fotoğrafçı ve görsel sanatçı katıldı. Arkeolog Bülent Türkmen’in “Hellenistik Dönem’de Kale Mahallesi’nde Yaşam Üzerine Bir Deneme” ve araştırmacı, yazar Sefa Taşkın’ın “Kale’de Bir Sokak: Abacıhan” sunumları ise herkesin katılımına açık olarak çevrimiçi gerçekleştirildi.Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin koordinatörlüğünde yürütülen projeye katılan Arzu Ece Şahin, Ayfer Yıldız, Burcu Işık, Eren Sulamacı, Fatih Kurunaz, Nesrin Ermiş Pavlis, Pınar Boztepe Mutlu, Rabia Başa, Seda Tulun, Tuğba Yılmaz’ın üretimlerinin sergilendiği “Bir Mahallenin Hafızası: Kale” projesinin sergisi 2 Kasım'da Bergama’da açıldı. İki bölümden oluşan proje  web sitesinde 5 Aralık'ta yayınlandı.

Giriş için tıklayınız...

sayfakapak.jpg

Git Üstüne Bir Şey Giy! - Eylül 2020, K2 Güncel Sanat Merkezi - İzmir

Günseli Baki'nin Eylül ayında açılan kişisel sergisinde kadınların çocukluktan itibaren toplumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşmayı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile birleştiriyor. Fotoğrafın kendisini de kişinin kendini parçalara ayırdığı birer ayna olarak gören sanatçı,  verili kodları kırmak ve dönüştürmek  için hatırlamamızı sağlamaya çalışıyor.  Dört bölümden oluşan serginin “Hatırlama” bölümünde 10 sanatçının oto portreleri ve metinleri de eşlik ediyor. Sanatçıların  oto-portre ve metinleri, kadınların yaşadıkları sorunların aynılığına dikkat çekme amacını taşırken, kadın bedeninin seyirlik, gözetlenen ve bu yüzden de denetlenen bir nesne haline gelmesinin kültürel boyutuna gönderme yapıyor, sistemin dayattığı her türlü rekabete karşı kadınların her koşulda birlik olmasının önemini vurguluyor.  Sergide fotoğraf ve metinleri yer alan diğer sanatçılar:  Dilara Kızıldağ, Gülnaz Bingöl, Hale Güzin Kızılaslan, Meryem Güldürdak, Nesrin Ermiş, Nurgül Öz, Serra Akcan, Sinem Parlak, Sezgi Abalı, Şehlem Kaçar. 

Detaylar için tıklayınız...

Yeni Normal - Mayıs 2020

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde mart ayından itibaren “Hayat ne zaman normale dönecek?” sorusuna cevap aranırken, bu defa “yeni normal”in nasıl olacağı tartışılıyor. Yeni Normal sergisinde, bu tartışmalardan yola çıkarak pandemi sürecinde kısıtlanmış, fiziksel bağlantıları kesilmiş, her türlü manipülasyona açık totaliter dünyadaki “yeni normal”in kendi  yaşamlarındaki yansımalarına bakmayı deneyen altı fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor. 

Detaylar için tıklayınız...

AFIS_01.jpg

Kendine Ait Bir Yol, bir kentin psikocoğrafyası - Haziran 2019 

Kendine Ait Bir Yol, İzmir’in UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ilçesinde, Pergamon Akropol’ünün eteklerindeki tarihi Kale Mahallesi’nde psikocoğrafya kavramı ekseninde yürüyen, bu yürüyüşlerini sanatsal bir üretime dönüştüren Burcu Işık, Fatih Kurunaz, Günseli Baki, Nesrin Ermiş, Mine Özkan, ve Yücel Tunca’nın deneyimlerini yansıtan kollektif bir çalışmadır. 1950’lerde avangard sanat hareketlerinden Situasyonist Enternasyonel’in ortaya attığı kentsel alanın davranışsal etkilerini keşfetmenin bir yolu olan “psikocoğrafya”nın yöntemlerini kullanarak oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirilen bu yürüyüşlerde amaç modern yaşamın rutininin bir süreliğine de olsa dışına çıkarak günlük hayatımızdaki yabancılaşmayı kırmaya çalışmak ve  yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmaktı. Bu yüzden katılımcılar, her zaman yürüdükleri yolların aksine, zihnin bedenle dansında çevresel uyarıcılara açık bir biçimde mekanda kaybolarak, kentin kendileri üzerindeki etkisini farkına varmaya çalıştılar. Fotoğraf, metin ve buluntu materyalleri kullanarak deneyimlerini yansıtan fotoğraf fanzinleri ve duygu haritaları ürettiler.  

Detaylar için tıklayınız...

Sinema Bergama

 

Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Bergama sinemalarını araştıran çalışma, tanıklıklara, gözlemlere ve kayıtlara dayanarak kasabanın değişimler yaşayan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapısını sinema salonlarının perspektifinden ele alıyor. İki ana bölümden oluşan Sinema Bergama’nın bu ilk bölümünde merkezde faaliyette bulunmuş sinemaların çevresinde süren hayatın özgün karakterlerine ve hikâyelerine odaklanırken, araştırmaları devam etmekte olan ikinci bölüm, Bergama köylerinde 1950-1980 aralığında işletilen sinema salonlarını, emektarlarını ve o sinemaların bıraktığı izlerle yetişmiş kuşakların anılarını kayıt altına almayı hedefliyor. 

devam eden proje...

Fabrika

1954 yılında Cumhuriyetin ikinci dalga sanayi işletmelerinden biri olarak kurulan Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası ile ilgili Günseli Baki ve Yücel Tunca'nın ortak çalışması.

devam eden proje...