Ben bir zamanlar...


Fotoğrafçı Orhan Cem Çetin ve sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit'in yürütücülüğünde gerçekleşecek fotoğraflı kişisel anlatı semineri "Ben bir zamanlar..", Bergama Tiyatro Festivali'yle eş zamanlı olarak Sarı Denizaltı'da!

Belleğin dinamik ve değişken olmasından yol çıkılarak, katılımcılar kendi geçmişlerinde, bugün taşıdıkları kimliğin oluşmasında etkili olmuş, iz bırakmış bir hatırayı belirleyecek, bu öyküyü Bergama'nın geçmişine uyarlayacak ve atölye sonunda bir fotoğraf serisi eşliğinde izleyicilere anlatı performansı biçiminde aktaracaklardır.