Fotoğraf Projesi ve Fotoğraf Kitabı Danışmanlığı ve Editörlüğü

Sarı Denizaltı’da Yücel Tunca’nın danışmanlığıyla fotoğraf kitaplarınızı hazırlamak isterseniz, fotoğraf projenizin planlanmasından başlayarak, proje üretim süresi boyunca ve sonrasında kitap tasarımından basımına kadar her aşamada desteğimizi alabileceksiniz.

Aşağıdaki süreçlerin tamamında ya da dilediğiniz bir bölümünde Yücel Tunca’nın danışmanlığından yararlanmayı tercih edebilirsiniz:

1. Fotoğraf Projesi Tasarımı Danışmanlığı

2. Fotoğraf Projesi Üretim Süreci Danışmanlığı

3. Fotoğraf Seçimi ve Kurgu Danışmanlığı

4. Sergi Danışmanlığı

5. Multimedya Danışmanlığı

6. Fotoğraf Kitabı Editörlüğü

7. Fotoğraf Kitabı Tasarım Danışmanlığı

8. Fotoğraf Kitabı Tasarımı

Fotoğraf Projesi Tasarımı Danışmanlığı:

Bir fotoğraf projesi fikrinin gerekçelendirilerek geliştirilmesi, tematik yapıya oturtulması, gerekli araştırmaların planlanması, anlatım yöntemi ile çekim tekniklerinin belirlenmesi, proje takviminin oluşturulması süreçlerini kapsar.

Fotoğraf Projesi Üretim Süreci Danışmanlığı:

Fikir geliştirmesi, proje tasarımı ve süreç planlaması tamamlanmış bir fotoğraf projesinin tüm çekim süreci boyunca üretilmekte olan fotoğrafların değerlendirilmesini ve yönlendirmeleri kapsar.

Fotoğraf Seçimi ve Kurgu Danışmanlığı:

Çekimleri tamamlanmış bir fotoğraf projesinde fotoğrafların seçimi, sıralanması ve sayısal düzenlemelere ilişkin önerileri kapsar.

Sergi Danışmanlığı:

Çekim süreci tamamlanmış bir fotoğraf projesinde sergilenecek fotoğrafların baskı boyutları, baskı türü ve çerçeveleme biçimi ile sergide kullanılacak olası diğer unsurların belirlenmesini de içerecek biçimde tüm sergi tasarımını kapsar.

Multimedya Danışmanlığı:

Çekim süreci tamamlanmış bir fotoğraf projesinin gerektiğinde metinlerinin belirlenmesi, grafik ve ses unsurlarının seçimi ile video uygulamasının yapılmasını kapsar.

Fotoğraf Kitabı Editörlüğü:

Çekim süreci tamamlanmış bir fotoğraf projesinin dijital ya da matbaa baskısıyla bir kitaba dönüştürülmesinin tüm süreçlerini kapsar. Kitap metinlerinin oluşturulmasında danışmanlık, kapak ve sayfa tasarımlarının yapılması, kağıt ve cilt türü seçimleri, tasarımı uygulayacak grafiker ile iletişim, baskı yönteminin belirlenmesi ve baskı aşamasındaki kontroller editörlük sürecine dahildir.

Fotoğraf Kitabı Tasarım Danışmanlığı:

Çekim süreci tamamlanmış bir fotoğraf projesinin dijital ya da matbaa baskısıyla bir kitaba dönüştürülmesi sürecinin düşünsel düzeydeki ilk aşamasını kapsar. Kitap içeriği, kapsamı, ölçüleri, kağıt, cilt türü, baskı yöntemi ve sayfa tasarımına ilişkin önerilerden oluşan bu danışmanlık uygulama alanlarını içermez.

Fotoğraf Kitabı Tasarımı:

Baskı aşaması hariç bir fotoğraf kitabı oluşturmanın (6. maddede sıralanan) tüm süreçlerini kapsar.

Bu danışmanlık ve editörlük süreçlerinin zaman planlaması ve bedeli projenin kapsamına bağlı olarak belirleneceğinden karşılıklı görüşmelerle netleştirilecektir.

Danışmanlık ve editörlük hizmeti, Yücel Tunca ile internet üzerinden yazışma, telefon görüşmeleri ve gerekli olduğu takdirde yüz yüze görüşme yoluyla verecektir.

Yücel Tunca’nın Fotoğraf Projesi ve Fotoğraf Kitabı Danışmanlığı ve Editörlüğü’nden yararlanmak için sayfa sonundaki başvuru formunu doldurup gönderin, sizi arayalım...

Yücel Tunca'nın danışmanlığında gerçekleştirilen Fotoğraf Projesi ve Fotoğraf Kitabı Danışmanlığı ve Editörlüğü'nden örnek çalışma:

Serpil Varıcıer - Foscolo Apartmanı, 2017

Yücel Tunca'nın danışmanlığında gerçekleştirilen fotoğraf projelerinden örnek fotoğraflar:

Handan Akgün - Uganda Restoran, 2017

Çalışmanın tamamı için www.ajanstabloid.com/uganda-restoran

Yücel Tunca

1966 yılında Diyarbakır'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 1997 yılına kadar aktif olarak basın fotoğrafçılığı yaptı. Orta öğretim okulları ve üniversite gibi eğitim kurumları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında fotoğraf üzerine dersler, seminerler ve konferanslar verdi, panellere katıldı.​

1996-2005 yılları arasında İstanbul Saydam Günleri'nin, 2007 yılında da ULİSfotoFEST'in kurucusu olarak düzenleme komitelerinde yer aldı.​

1997'de Koridor Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı'nı Nurdan Sözgen ve Mehtap Yücel ile birlikte kurdu.

2004 yılında kurulan Fotoğraf Vakfı'nın kurucu üye vasfıyla yönetim kurulu başkanlığını yaptı.​ 2004 yılında Galata Fotoğrafhanesi'ni kurdu. Halen fotoğraf alanındaki çalışmalarına Sarı Denizaltı'nın çalışma odasında devam ediyor.

www.yuceltunca.net

Son paylaşılanlar
İletişim :