İsmail Gökçe ile Deadpan

İsmail Gökçe ile Sarı Denizaltı'da gerçekleşecek 2 günlük seminerde, günümüz fotoğrafında yaygın olarak kullanılan ‘deadpan’ anlatım tekniği mercek altına alınıyor. Kökleri Becher’lere, Thomas Ruff’a kadar uzanan Türkçe'de ‘cansız, ifadesiz, ruhsuz’ anlamlarına gelen özellikle Kuzey Avrupa fotoğrafında yaygın olarak kullanılan "deadpan" anlatım tekniğini kullanarak üretim yapan fotoğrafçıların dünyadan ve Türkiye'den örnek sunumlarının yanısıra İsmail Gökçe'nin bu tarzda üretmiş olduğu çalışmalar da izlenecektir.

Seminerin son oturumunda katılımcıların bu tekniği kullanarak üretecekleri

fotoğraflar değerlendirilecektir. Seminer fotoğrafçıların, güncel anlatım tekniğindenbiri olan "deadpan" kavramı ile tanışmalarına aracı olmayı hedefliyor.

Seminer, fotoğrafla izleyici veya üretici olarak ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

Sarı Denizaltı’da İsmail Gökçe ile haftasonunda gerçekleşecek 2 oturumluk bu seminere katılmak için sayfa sonundaki formu bize gönderin, sizi arayalım...