top of page

17 May Sal

|

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Endüstri Mirasına Kamusallık Üzerinden Bakmak

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri Endüstri Mirasına Kamusallık Üzerinden Bakmak Gazhane Çevre Gönüllüleri; Maya Arıkanlı Özdemir, Serkan Öngel , Yüksel Demirtaş

Endüstri Mirasına Kamusallık Üzerinden Bakmak
Endüstri Mirasına Kamusallık Üzerinden Bakmak

Saat & Yer

17 May 2022 18:30 – 20:00

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Bu Etkinlik Hakkında

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri

Endüstri Mirasına Kamusallık Üzerinden Bakmak

Gazhane Çevre Gönüllüleri; Maya Arıkanlı Özdemir, Serkan Öngel , Yüksel Demirtaş

Maya Arıkanlı Özdemir

İstanbul doğumludur. Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ardından İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisans yaptı. Daha sonra alan değiştirerek çalışmalarını kent sosyolojisi alanında sürdürdü. Uzun yıllar MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde çalıştı. Kentsel kamusal alandaki mücadeleler ile aktivist olarak tanışması Gökkafes inşaatının ve Karanfilköy yıkımlarının durdurulması çabaları ile oldu. 2009 yılından beri Gazhane Çevre Gönüllüsü’dür. Çeşitli kitap derlemelerinde, dergilerde, gazetelerde çalışmaları yayınlanmıştır. Çalışma alanları arasında kent tarihi, kent sosyolojisi, kentsel mücadeleler, vb. bulunmaktadır. Halen İzmir’de yaşamakta ve kent alanındaki çalışmalarını burada sürdürmektedir.

Yüksel Demirtaş

1963 Ankara'ya 70 km uzaklıkta Yelli köyünde doğdum. 1976'den beri Istanbul'da yaşıyorum.1994 yılına kadar Müze gazhane'nin olduğu mahalle Hasanpasa'da oturdum.Halen Acibadem'de oturuyorum.EmekliKimya mühendisiyim.Toplumsal ekoloji çerçevesinde, yerel ,katılımcı,yatay demokratik örgütlenmeler olduğunu düşündüğüm Validebag savunması,Kosuyolu Tüketim Kooperatifi ve Gazhane Çevre Gönüllüsü olarak yerel mahalle örgütlenmelerinde gönüllü olarak çalışıyorum.

(Ankara, 1980) Halen, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Doçent Dr.

"Osmanlı'da Zaman-Mekân Kavrayışının Değişimi ve Mimarlık" isimli doktora tezini hazırladı. Lisan eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'nde, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda, doktorasını ise İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı'nda tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli atölye çalışmalarına katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. İlgi alanlarını mimarlık tarih yazımı, tekno-kültürel ve sosyo-mekânsal değişimler ve mimarlık ilişkisi ile mimarlık eğitimi oluşturur.

FABRİKA : Hafızanın Mekanı, Mekanın hafızası hakkında

Fabrika, Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası’nın 1960’tan günümüze, kent sosyolojisi, ekonomisi, kültürü ekseninde, toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden incelenmesine dayanan multidisipliner bir kültür sanat projesidir. Gençlerin, akademinin ve sivil alan aktivistlerinin de katılımıyla; görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katar. Fabrikanın insan odaklı hafızasını işleyen sergisi; arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içerecek web sitesi, gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, proje kitabı, sunumlar, ve canlı performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izler. Büyük bir kısmı atıl durumda olan fabrikanın kent hayatına kazandırılması için fikirler geliştirilmesini merkezine alır.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page