top of page

Sarı Denizaltı, görsel sanatlar, fotoğraf ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi hedefleyen; sergiler, söyleşiler ve atölyeler düzenleyen, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sanat inisiyatifi olarak Günseli Baki ve Yücel Tunca tarafından kuruldu ve Mart 2018’ de Bergama  İzmir'de çalışmalarına başladı.

 

Farklı konu, fikir ve kavramlar üzerinden bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışan inisiyatif, diğer sanat disiplinleriyle de etkileşimde bulunan güncel fotoğraf çalışmalarını destekler ve bu üretimlerin gerçekleştirilmesi için alan açar.

 

Hiyerarşik, cinsiyetçi, ırkçı ve milliyetçi yaklaşımları reddeden, üretimlerini evrensel bir bakışla gerçekleştirmeye özen gösteren Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, bireysel proje bazlı üretimlerin yanı sıra ortak çalışma ve kolektif üretimi önemser, bu bağlamda çağrılı kolektif sergiler ile fotoğraf ve görsel sanatlar alanında bilgi, düşünce ve deneyim paylaşımına katkıda bulunacak söyleşiler ve atölyeler düzenler.

IMG_0960_edited_edited_edited_edited.jpg

Günseli Baki

  • Facebook
  • Instagram
  • Artvizit

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’den 1998 yılında mezun oldu. Accademia Italiana’da tasarım okudu. G.F. Fotoğraf Akademisi’nde belgesel fotoğraf eğitimi aldı. Beden ve cinsiyet temalı çalışmalarında kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkıyor. Kadın kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin, içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırarak, görünür kılmaya çalışıyor. Hafıza, mekan ve kent, birey arasındaki ilişkiye odaklanarak gündelik hayat ekseninde işler üretmeye, görsel hikayeler anlatmaya çalışıyor. Sanatsal ifade aracı olarak fotoğraf, video ve kolaj kullanıyor. Kendine Ait Bir Yol - bir kentin psikocoğrafyası atölyelerini veriyor, feminist sanat konuşmalarını gerçekleştiriyor. 2017 yılından beri çalışmalarını kurucularından biri olduğu bağımsız sanat inisiyatifi Sarı Denizaltı’da İzmir’de sürdürüyor. Kültür sanat alanında çeşitli kolektiflerde gönüllü olarak çalışıyor. Vatoz  Platform'unun bir  üyesi.

22532303_10155828750823588_316778263_o.j

Yücel Tunca

  • Fotograf Yazıları

1966 yılında Diyarbakır'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 1997 yılına kadar aktif olarak basın fotoğrafçılığı yaptı. Orta öğretim okulları ve üniversite gibi eğitim kurumları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında fotoğraf üzerine dersler, seminerler ve konferanslar verdi, panellere katıldı. 1996-2005 yılları arasında İstanbul Saydam Günleri'nin, 2007 yılında da ULİSfotoFEST'in kurucusu olarak düzenleme komitelerinde yer aldı. 1997'de Koridor Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı'nı Nurdan Sözgen ve Mehtap Yücel ile birlikte kurdu. 2004 yılında kurulan Fotoğraf Vakfı'nın kurucu üye vasfıyla yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 2004 yılında Galata Fotoğrafhanesi'ni kurdu ve fotoğraf alanındaki çalışmalara 2017 yılına kadar burada devam etti. 2018 Mart'ında Günseli Baki ile birlikte Sarı Denizaltı'nı kurdu. Çalışmalarına İzmir, Bergama'da devam ediyor.

bottom of page