sarıdenizaltı_yeni logo_72dpi.png

Gündelik hayatın dönüştürülmesi bir direniş pratiği olabilir mi?
SELİN YAĞMUR SÖNMEZ 
19.08.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Konuşma serisinin dokuzuncusunda Selin Yağmur Sönmezi  konuk ediyoruz.

Nadire Kabineleri ve Şeyler Üzerine
 SEZGİ ABALI & EKMEL ERTAN 
06.07.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Konuşma serisinin yedincisinde Sezgi Abalı ve Ekmel Ertan'ı  konuk ediyoruz.

Kalıcı ya da anlık bilgi yığınlarına sanatçı yaklaşımı
 ZEYNO PEKÜNLÜ 
24.06.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Konuşma serisinin altıncısında Zeyno Pekünlü'yü  konuk ediyoruz.

Modernist Mekanın Temsil ve Deneyim Biçimleri
 METEHAN ÖZCAN  
10.06.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor.  Konuşma serisinin dördüncüsünde Metehan Özcan'ı konuk ediyoruz.

Sıradan Şeylere Politik Bakış 

 EZGİ BAKÇAY  

27.05.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor.  Konuşma serisinin ikincisinde Ezgi Bakçay'ı konuk ediyoruz.
 

Latif - Queer Yalnızlık Ve Şehrazat'ın Diğer Yüzü

 ÖMER TEVFİK ERTEN - DEFNE ÇİZAKÇA 

12.03.2021 - Çevrimiçi Sunum Ve Söyleşi

Yalnız yaşadığı eve hapsolan, gizlenen ve kendini göremeyen bir insanın içinden geçtiği süreci ele alan Latif, Ömer Tevfik Erten’in fotoğraf serisi ve Defne Çizakça’nın hikayeleri ile Covid 19 pandemisini konu alan ekfrastik bir kitap projesi. Latif’in yaratıcısı Ömer Tevfik Erten'in Covid 19 pandemisi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, karakterin yapısını oluşturan bir fotoğraf serisi ile Latif’in öyküsünü yazdığı projede, Defne Çizakça fotoğraf serisinden ilhamla kadın ve pandemi konulu feminist bir masal yazarak projeye eşlik ediyor.

Benjamin'in Berlin Günlüğünden Çocukluk Nesnelerine
SERHAN ADA 
15.07.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Konuşma serisinin sekizincisinde Serhan Ada'yı  konuk ediyoruz.

Sinemalar üzerinden bir kent okuması: Sinema Bergama
 YÜCEL TUNCA 
28.06.2021 - Çevrimiçi Söyleşi

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin, Yücel Tunca tarafından hazırlanan yeni projesi “Sinema Bergama” web belgeselinin araştırma süreci üzerine gerçekleştirilen söyleşide,, sinema mekanlarının hafızasından, kentin seyir kültürüne dair pek çok konuyu konuşuyoruz.

Nesneler, Yeni Olasılıklar Ve İmge
 ORHAN CEM ÇETİN 
17.06.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Konuşma serisinin beşincisinde Orhan Cem Çetin'i konuk ediyoruz.

Bilinen Gündelik Hayatın İptali ve Başka Gündelik Hayat Haritaları
 RAFET ARSLAN 
03.06.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor.  Konuşma serisinin üçüncüsünde Rafet Arslan'ı konuk ediyoruz.

Olayların Yokluğunda, Gündelik Hayatın Sanatı

 SEHER UYSAL  

20.05.2021 - Çevrimiçi Konuşma

Kültür için Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında güncel sanat projesi kapsamında gerçekleşen Gündelik Hayatın Sanatı konuşmalarının Ekim 2021'de açılacak olanı sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor.  Konuşma serisinin ilkinde Seher Uysal'ı konuk ediyoruz.