top of page

19 May Per

|

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Fabrika Kentlerinin Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye'den örnekler

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri Fabrika Kentlerinin Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye'den örnekler Prof.Dr. Uğur Tanyeli

Fabrika Kentlerinin Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye'den örnekler
Fabrika Kentlerinin Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye'den örnekler

Saat & Yer

19 May 2022 18:30 – 20:00

https://www.youtube.com/channel/UCRMgLhObMx

Bu Etkinlik Hakkında

FABRİKA “Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras” Tasarım Atölyeleri

Fabrika Kentlerinin Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye'den örnekler

Prof.Dr. Uğur Tanyeli

Uğur Tanyeli 1952’de Ankara'da doğdu. Mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini bugünkü adıyla, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde (1976) ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (doktora: 1985) yaptı. 1992’de doçent, 1998’de profesör unvanına hak kazandı. 2011-2015 arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını, 2015-2018’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 2018-2020’de İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel ve mekansal-toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Çok sayıdaki kitapları arasında “İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak” (Akın Nalça, 2004), “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve GG, 2007), “Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (GG, 2007), “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri” (Boyut, 2011), “Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde”nin (Akın Nalça, 2015), “Yıkarak Yapmak” (Metis, 2017) ve “Mütereddit Modernler: Türkiye’de ve Dünyada Mimar İdeologlar” (Işık Üniversitesi Yay., 2018) ve “Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel” (Metis, 2019) var.

FABRİKA : Hafızanın Mekanı, Mekanın hafızası hakkında

Fabrika, Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası’nın 1960’tan günümüze, kent sosyolojisi, ekonomisi, kültürü ekseninde, toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden incelenmesine dayanan multidisipliner bir kültür sanat projesidir. Gençlerin, akademinin ve sivil alan aktivistlerinin de katılımıyla; görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katar. Fabrikanın insan odaklı hafızasını işleyen sergisi; arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içerecek web sitesi, gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, proje kitabı, sunumlar, ve canlı performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izler. Büyük bir kısmı atıl durumda olan fabrikanın kent hayatına kazandırılması için fikirler geliştirilmesini merkezine alır.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page