1.png

Fabrika, Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası’nın 1960’tan günümüze, kent sosyolojisi, ekonomisi, kültürü ekseninde, toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden incelenmesine dayanan multidisipliner bir kültür sanat projesidir. Gençlerin, akademinin ve sivil alan aktivistlerinin de katılımıyla; görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katar. Fabrikanın insan odaklı hafızasını işleyen sergisi; arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içerecek web sitesi, gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, proje kitabı, sunumlar, ve canlı performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izler. Büyük bir kısmı atıl durumda olan fabrikanın kent hayatına kazandırılması için fikirler geliştirilmesini merkezine alır.  

 

Proje sadece bir sergi ve mekânın hafızasını araştıran bir kültür sanat projesi olarak değil aynı zamanda proje ortaklarından biri olan Gazhane Çevre Gönüllülerinin de deneyim aktarımlarıyla endüstriyel miras alanlarımıza nasıl sahip çıkılması gerektiğini; kamusallık, katılımcılık kavramları üzerinden bu alanları nasıl anlayıp değerlendirebileceğimizi tartışarak yerelde geniş bir etki yaratması amaçlanıyor. Proje endüstriyel miras alanlarının önemine dikkat çekerek; endüstriyel arkeoloji ve mirasın yanı sıra emeğin miras hakkı gibi kavramların da tartışılmasını hedefliyor.

GELECEK TAHAYYÜLLERİ.png

“Bir Gelecek Tahayülü Olarak Endüstriyel Miras”  Tasarım Atölyeleri - çevrimiçi etkinlik 

Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin katkıları ve Rastminus Tasarım Kolektifi’nin katılımıyla mimarlık ve tasarım fakültesi öğrencilerinin tasarım süreçlerine yönelik hazırlanan “Bir Gelecek Tahayyülü olarak Endüstriyel Miras Tasarım Atölyeleri” eğitim serisi 21 Nisan’da başlıyor. Bu atölyelerin sonunda tasarım ve mimarlık fakültesinden gençlerin gelecek tahayyülleri tasarım modelleri de Ekim ayında açılacak Günseli Baki ve Yücel Tunca'nın FABRİKA  sergisinde yer alacak. 

3.png