saridenizalti_logo_re_dekupe.png
Sarı Denizaltı, görsel sanatlar, fotoğraf ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi hedefleyen; sergiler, söyleşiler ve atölyeler düzenleyen

kar amacı gütmeyen bağımsız bir sanat inisiyatifidir. Farklı konu, fikir ve kavramlar üzerinden bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışan inisiyatif,

diğer sanat disiplinleriyle de etkileşimde bulunan güncel fotoğraf çalışmalarını destekler ve bu üretimlerin gerçekleştirilmesi için alan açar.

İsmini The Beatles’ın “Yellow Submarine” şarkısından alır.